Portal wiedzy CNC

wszystko co chciałbyś wiedzieć o maszynach sterowanych numerycznie w jednym miejscu

Budowa obrabiarek NC/CN

Rozwój technologii obróbki skrawaniem obejmuje kilka kierunków obejmujących
oddziaływanie czynników (rys.4.1) związanych z obrabiarką i układem sterowania, technologią narządzi i materiałów oraz cieczami obróbkowymi. Aby możliwy był wzrost wydajności obróbki przy jednoczesnym spełnieniu wymagań odnośnie dokładności wymiarowo-kształtowej (wąskie tolerancje ) i jakości powierzchni (mała chropowatość powierzchni) niezbędny jest rozwój obrabiarek pod względem konstrukcyjnym, ale także rozwój systemów sterowania.

Obrabiarki cnc/nc

Czynniki mające wpływ na rozwój obróbki skrawaniem [4].

Rozwój obrabiarek skrawających zmierza w kierunku racjonalizacji produkcji poprzez dostosowanie w zakresie procesów obróbki i narzędzi. Współczesne obrabiarki CNC osiągnęły bardzo wysoki poziom techniczny i stały się układami mechaniczno-elektryczno-elektronicznymi i jako takie zaliczane są do urządzeń mechatronicznych.

Czynniki mające wpływ na obecny stan obrabiarek CNC:

  • obróbka z dużymi prędkościami skrawania (HSC), związana z wymaganiami odnośnie większej wydajności i produktywności,

  • obróbka przedmiotów na gotowo, co powoduje rozszerzenie zakresu zadań obróbkowych,

  • obróbka na sucho lub z minimalnym chłodzeniem, związana z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska,

  • obróbka materiałów w stanie utwardzonym, eliminująca szlifowanie,

  • obróbka laserem będącym narzędziem na obrabiarkach skrawających [9].

Jeżeli interesują Cię maszyny sterowane numerycznie lub jesteś związany z branżą CNC zapraszamy do polubienia profilu CNC na facebooku.