Portal wiedzy CNC

wszystko co chciałbyś wiedzieć o maszynach sterowanych numerycznie w jednym miejscu

Metody programowania maszyn CNC

Pod pojęciem programowania NC należy rozumieć zapisanie wszystkich niezbędnych danych do wytworzenia części, które są zapisane na odpowiednim nośniku informacji w kolejności wynikającej z założonego przebiegu procesu technologicznego. Program NC odzwierciedla krok po kroku ustaloną kolejność operacji, zabiegów lub przejść w procesie obróbki części.

Programowanie NC jest więc działaniem technicznym nastawionym na tworzenie danych sterujących do obróbki przedmiotu na obrabiarce NC. Zasadniczo zadanie to może być wykonane ręcznie lub przy pomocy komputera.

Programowanie NC można klasyfikować według następujących kryteriów:

  • wspomagania i niewspomagania komputerowego,

  • zorientowania na warsztat oraz ukierunkowania na biurowe przygotowanie produkcji,

  • zorientowania na proces wytwarzania i proces produkcji,

  • zorientowania na urządzenia techniczne.

Klasyfikację metod programowania z uwzględnieniem charakteru planowania procesu technologicznego i wyposażenia warsztatu produkcyjnego przedstawiono na rys.4.14.

Klasyfikacja metod programowania cnc

Klasyfikacja metod programowania [3].

Klasyfikację systemów programowania można również przeprowadzić uwzględniając nst. czynniki (rys.4.15):

  • lokalizacji (miejsca) programowania - warsztat lub biuro technologiczne,

  • typu użytego komputera - PC, CNC lub komputer nadrzędny,

  • otoczenia programowania - urządzenie lub software,

  • urządzenia sprawdzającego błędy - maszyna, monitor graficzny lub drukarka.

Klasyfikacja metod programowania cnc cd

Klasyfikacja metod i systemów programowania NC [3].

Programowanie manualne

Programowanie automatyczne

Programowanie interaktywne

Jeżeli interesują Cię maszyny sterowane numerycznie lub jesteś związany z branżą CNC zapraszamy do polubienia profilu CNC na facebooku.