Portal wiedzy CNC

wszystko co chciałbyś wiedzieć o maszynach sterowanych numerycznie w jednym miejscu

Sterowanie numeryczne obrabiarek

Samoczynna, czyli automatyczna praca maszyn i urządzeń jest możliwa dzięki wyposażeniu ich w urządzenia sterujące, regulujące i zarządzające.

Elementy automatyzacji maszyn i urządzeń.

Sterowanie – każde działanie na określony układ mające na celu zapewnienie jego zachowania się w żądany sposób:

  • w układzie otwartym – bez możliwości wyeliminowania wpływu wielkości zakłócających (bez sprzężenia zwrotnego);
  • w układzie zamkniętym – z możliwością wpływania na wielkości zakłócające proces (ze sprzężeniem zwrotnym).

Regulacja – szczególny przypadek sterowania, polegający na takim celowym oddziaływaniu na układ, aby analizowane na bieżąco wielkości regulowane (określony parametru lub grupa parametrów danego procesu) były podobne do wielkości zadanej.

Zarządzanie (kierowanie i nadzór) – wszelkie działania powodujące, że sterowany proces przebiega w pożądany sposób. Do ważniejszych zadań zarządzania należą: nadzór, zabezpieczenie przed nieprawidłowościami, obróbka danych procesowych (akwizycja, przetwarzanie, analiza, modelowanie, przekazywanie i udostępnianie informacji).

Sterowanie numeryczne obrabiarek jest działem automatyki cyfrowej zajmującym się automatyzacją maszyn. Obrabiarki zautomatyzowane były wykorzystywane głównie w produkcji wielkoseryjnej i masowym. Pierwsze próby automatyzacji opierały się o rozwiązania mechaniczne, mechaniczno – elektryczne lub mechaniczno – hydrauliczne. W późniejszym czasie dzięki rozwojowi elektroniki i techniki mikrokomputerowej możliwe stało się lepsze automatyzowanie obrabiarek tylko dla produkcji wielkoseryjnej i masowej, ale także dla produkcji małoseryjnej i jednostkowej.

Charakterystyka obrabiarek NC/CNC

Cechy układu sterowania CNC

Jeżeli interesują Cię maszyny sterowane numerycznie lub jesteś związany z branżą CNC zapraszamy do polubienia profilu CNC na facebooku.