Portal wiedzy CNC

wszystko co chciałbyś wiedzieć o maszynach sterowanych numerycznie w jednym miejscu

Zespoły obrabiarek CNC

Zespoły obrabiarek cnc

Podstawowe zespoły obrabiarek CNC.

Układy napędowe – układy przenoszące energię z sieci elektrycznej do zespołu roboczego maszyny i składający się z:

 • układu zasilającego i sterującego praca silnika napędowego,

 • silnika napędowego,

 • przekładni mechanicznej łączącej silnik z zespołem roboczym (zmiana rodzaju i ilości ruchu),

 • zespół roboczy maszyny.

Napędy stosowane w obrabiarkach spełniają dwa podstawowe zadania:

 • Uzyskanie ruchu niezbędnego do wykonania pracy realizowanej przez maszynę (napędy główne).

 • Zapewnienie względnego ruchu układów obrabiarki po zaprogramowanym torze i z określoną prędkością (napędy ruchu posuwowego).

Typowe zespoły układów napędowych przedstawiono na rys.4.3, a ich klasyfikację na rys. 4.4 i 4.5.

rodzaje układów pomiarowych

Typowe zespoły układów napędowych.

Typowe zespoły układów napędowych.

Klasyfikacja napędów głównych obrabiarek

Typowe zespoły układów napędowych

Klasyfikacja napędów pozycjonujących obrabiarek [9].

Wymagania stawiane napędom głównym obrabiarek:

 • duża sztywność charakterystyki mechanicznej,

 • duży zakres bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej silnika,

 • przebieg dopuszczalnego obciążenia w funkcji prędkości obrotowej, dostosowany do technologicznej charakterystyki obciążenia obrabiarki,

 • szybki rozruch,

 • zdolność do pracy serwonapędowej [9].

Wymagania stawiane napędom ruchu posuwowego obrabiarek:

 • duży zakres bezstopniowej zmiany prędkości obrotowej silnika,

 • szybki rozruch i hamowanie,

 • duża sztywność mechaniczna,

 • duża równomierność ruchu,

 • duża dokładność pozycjonowania [9].

Układy pomiarowe przemieszczenia i położenia – umożliwiają realizację pętli sprzężenia zwrotnego położeniowego. Są one elementami składowymi układów regulacji automatycznej położenia, tzn. serwomechanizmów stosowanych w napędach pozycjonujących. Klasyfikację układów pomiarowych stosowanych w obrabiarkach przedstawiono na rys.4.6.

lasyfikacja napędów głównych obrabiarek

Klasyfikacja układów pomiarowych przemieszczenia i położenia stosowanych w obrabiarkach CNC [9].

W układach pomiarowych można wyróżnić dwa bloki funkcjonalne:

 • czujnik pomiarowy przekształcający wielkość przemieszczenia lub położenia w inna wielkość fizyczna,

 • przetwornik, który umożliwia uzyskanie pomiarowego sygnału elektrycznego.

Wymagania stawiane układom pomiarowym:

 • duży zakres pomiarowy,

 • wysoka dokładność pomiarowa,

 • przystosowanie do pracy w warunkach przemysłowych (występowanie drgań, zmienna temperatura, duże przyspieszenia),

 • sygnał wyjściowy w postaci przebiegu elektrycznego [9].

Zespoły obrabiarek CNC

Cechy obrabiarek CNC

Układy współrzędnych

Porównanie obrabiarek konwencjonalnych i wyposażonych w system sterowania CNC

Jeżeli interesują Cię maszyny sterowane numerycznie lub jesteś związany z branżą CNC zapraszamy do polubienia profilu CNC na facebooku.